+90 232 483 33 52 | 0.530 370 30 25

Üyelik Şartları:

KTK Derneğine üyelik ömür boyudur. Üyelikten üye çocukları da faydalanabilmektedir.

Üye çocukları 18 yaşına kadar üye statüsündedir. 18 yaşın üstündeki üye çocukları Yönetim Kurulunca belirlenen üyelik giriş bağışı ile kulübe üye olabilirler.

Derneğe üye olabilmek için 2 kulüp üyesi tarafından tavsiye edilmesi ve üyelik başvuru formunun Yönetim Kuruluna iletilmesi gerekmektedir.

Bir kereye mahsus olmak üzere üye giriş bağışı ( 3000 TL – Üçbin Türk lirası ) ödendikten sonra 10 günlük askı süresini dolduran kişiler Yönetim Kurulu ve Onur Kurulu’ nun onayıyla üyeliğe kabul edilirler.

Derneğe Üye Olabilme Şartları :

Bkz. Tüzük

Yıllık Üyelik : Geçici bir süre Türkiye’ de bulunan Türk vatandaşı olamayan yabancı uyruklular kulübümüze 1 yıllığına üye olabilirler. Ömür boyu üyelere sunulan imkanların hepsine sahip olabilmektedir. Yalnız asil üyeler gibi Genel Kurul’ da oy kullanma hakları yoktur.

2019 yılı itibarıyla üyelik giriş bağışı 3000 TL olup, üye eşleri sadece 1500 TL ödeyip üye olabilirler (Eşli Üyelik).

2019 yılı süresince 18 yaşın üzerindeki üye çocukları giriş bağışı ödemeksizin üye olabilirler.

Ayrıca üye başına yıllık bağış miktarı  2019 yılı için  1250 TL.dir.

Aidatlarınızın taksitli ödenmesi için kulüp sekretaryamızı arayınız : 0530 370 30 25 - 0530 825 08 84